ในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงรอยต่อของการเดิ […]