เชื่อว่าหนึ่งในกระแสที่มาแรงที่สุดอีกหนึ่งกระแสสำหรับกา […]